Fundamentele Rechten Van de Sportbeoefenaar.pdf

Fundamentele Rechten Van de Sportbeoefenaar PDF

Het arrest Bosman van het Europees Hof van Justitie heeft een aantal aardverschuivingen teweeg gebracht in de sportwereld. Het arrest zet een punt achter de juridische strijd betreffende het afdwingen van het grondrecht op vrij verkeer van de beroepssporter. Met het arrest Bosman staan we aan het begin van de juridische erkenning van de fundamentele rechten van de beroepssporter. Transfersystemen zijn nietig. Maar het dossier is nog niet af. Naast de vraag Waar staan wij na de uitspraak Bosman? en Wat is de invloed van het Europees recht op het nationaal systeem? zijn er nog andere fundamentele vragen waarover reflexie nodig is. Waaruit bestaan de contractuele rechten en verplichtingen van de sporter? Kan een contract worden beeindigd vooraleer de duur is verstreken? Heeft een sportbeoefenaar een recht op afbeelding, waardoor hij zich kan verzetten tegen het nemen van fotos of het maken van videobeelden? Wat kan en mag een sportman verkondigen in de pers? Welke medisch-rechtelijke aspecten zijn er aan de sportbeoefening verbonden? Kan iemands keuze van geneesheer beperkt worden? Wat zijn de juridische aspecten bij het afdwingen van zijn rechten voor de rechtbank?Dit boek tracht een antwoord te geven op deze vragen. In deze uitgave zijn de teksten opgenomen die het resultaat zijn van het onderzoek naar aanleiding van de studiedag van 27 februari 1996 die dezelfde titel draagt, en die werd georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Sportrecht (B.V.S.R.). Het gaat om fundamentele rechten. Deze zijn zo belangrijk dat zij primeren boven andere aanspraken. Aan deze rechten kan enkel afbreuk worden gedaan in uitzonderlijke gevallen. Deze fundamentele rechten gelden uiteraard ook voor de sportwereld, die deel uitmaakt van het maatschappelijk gebeuren, en als dusdanig onderworpen is aan de gangbare rechtsregels. Dit werk tracht eveneens aandacht te hebben voor de praktijk. Met concrete voorbeelden wordt aangetoond welke oplossing het recht in bepaalde omstandigheden aangeeft. Zo wordt de arbeidsovereenkomst Bosman-Luik getoetst aan de algemeen geldende juridische beginselen. Vervolgens bevat dit werk nog een aantal documenten: het arrest en de overeenkomst Bosman alsook het arrest van het Hof van Beroep te Luik.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 2.46 MB
ISBN 9789068318456
AUTOR none
DATEINAME Fundamentele Rechten Van de Sportbeoefenaar.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 05/04/2020

Van welke regelgeving moet ik zeker op de … Om de fundamentele rechten van sportbeoefenaars te regelen, is er een onderscheid tussen twee statuten: de vrijetijdssportbeoefenaar en de professionele betaalde sporter. Lees het decreet hier. Op deze pagina vind je een overzicht van regelgeving m.b.t. het statuut van de sportbeoefenaar. 5. Wet betreffende de economische relance en de

PC und MAC

Lesen Sie das eBook direkt nach dem Herunterladen über "Jetzt lesen" im Browser, oder mit der kostenlosen Lesesoftware Adobe Reader & Google Chrome.

Bonus

Versandkostenfrei für Bonuscardkunde

eBooks Online

Sofortiger Zugriff auf alle eBooks - per Download und Online-Lesen