Bijzondere analyse van het appartementsrecht.pdf

Bijzondere analyse van het appartementsrecht PDF

Research Paper (postgraduate) from the year 2011 in the subject Law - Civil / Private / Law of Obligation / Property Law, University of Brussel, language: Dutch, abstract: Het begrip mede-eigendom kent verscheidene onderverdelingen. Vooreerst is er de vrijwillige mede-eigendom , waarbij twee rechtssubjecten bij wijze van contract zelf de mede-eigendom van een zaak in het leven roepen (bv. gemeenschappelijke aankoop van een terrein of een machine). Hierdoor verschilt het sterk van de toevallige mede-eigendom (gewone mede-eigendom), die per definitie toevallig ontstaat en die dus niet uitgaat van het initiatief van twee partijen op basis van hun wilsautonomie.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 1.13 MB
ISBN 9783640903528
AUTOR Noë Schellinck
DATEINAME Bijzondere analyse van het appartementsrecht.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 02/01/2020

Kostprijs: Appartementsrecht op. Daarnaast kent het appartementsrecht in het algemeen nog steeds vele oude, maar ook nieuwe twistpunten in de praktijk. Vanuit diverse beroepsgroepen geven experten in de materie een stand van zaken van de nieuwe wet, met bijzondere aandacht voor de coördinatieplicht, alsook een analyse van een aantal hangijzers in de praktijk. In de Collectief beheer van vastgoed - Universiteit Leiden

PC und MAC

Lesen Sie das eBook direkt nach dem Herunterladen über "Jetzt lesen" im Browser, oder mit der kostenlosen Lesesoftware Adobe Reader & Google Chrome.

Bonus

Versandkostenfrei für Bonuscardkunde

eBooks Online

Sofortiger Zugriff auf alle eBooks - per Download und Online-Lesen