Franse Literatuur Na 1945. Deel 3: Kritiek, Theorie En Essay.pdf

Franse Literatuur Na 1945. Deel 3: Kritiek, Theorie En Essay PDF

Franse literatuur na 1945 is een driedelig, Nederlandstalig overzichtswerk dat de belangrijkste literaire, theoretische en essayistische stromingen in het naoorlogse Franse literaire veld in kaart wil brengen. Elk volume bestaat uit een algemene inleiding gevolgd door een aantal monografische bijdragen van Franse, Nederlandse en Belgische specialisten. De essays zijn op een toegankelijke manier geschreven zonder evenwel aan kwaliteit en precisie in te boeten. Het perspectief van de verschillende bijdragen is zowel monografisch als kritisch: ze geven een overzicht van het werk van de geselecteerde auteurs met de nodige aandacht voor de intertekstuele en contextuele inbedding en ze maken eveneens een tussentijdse balans op. Alle bijdragen worden bovendien gevolgd door eenn beknopte primaire en secundaire literatuurlijst, zodat de lezer zelf aan de slag kan. Het derde en laatste volume van dit driedelige werk over de naoorlogse Franse literatuur opent met een algemene inleiding die gevolgd wordt door een reeks monografische essays over Gaston Bachelard, Paul Ricoeur, Rene Girard, Les Temps Modernes en Tel Quel, Gerard Genette, A.-J.Greimas, Roland Barthes, Jean Ricardou, Michel Butor, Tzvetan Todorov, Julia Kristeva, Georges Bataille, Maurice Blanchot, Michel Foucault, Gilles Deleuze, Jean-Francois Lyotard, Jacques Derrida, Pierre Bourdieu, het marxisme en de sociokritiek. Het geheel wordt afgesloten met een cumulatief namenregister met verwijzingen naar de drie volumes van Franse literatuur na 1945.

HERUNTERLADEN

ONLINE LESEN

DATEIGRÖSSE 1.37 MB
ISBN 9789042909694
AUTOR none
DATEINAME Franse Literatuur Na 1945. Deel 3: Kritiek, Theorie En Essay.pdf
VERöFFENTLICHUNGSDATUM 02/02/2020

Hoewel Bordewijk veel verschillende romans, verhalen en essays heeft ... en de romans Karakter en Rood paleis het bekendste deel van zijn oeuvre. ... Na zijn promotie in 1912 werkte hij een paar jaar op een advocatenkantoor in Rotterdam . ... Kunst werd in deze tijd 'zakelijker' benaderd en in de literatuur zien we dit ... 16 dec 2018 ... Zo'n honderd Zweedse intellectuelen vormden daarop een Jury van ... het boek dat ze als jonge tiener verslond in een Franse vertaling, ... indrukwekkend oeuvre : toneelstukken, essays en vooral romans. ... Maar Condé durfde ook kritiek te hebben op de in het linkse kamp vrijwel heiligverklaarde Fanon.

PC und MAC

Lesen Sie das eBook direkt nach dem Herunterladen über "Jetzt lesen" im Browser, oder mit der kostenlosen Lesesoftware Adobe Reader & Google Chrome.

Bonus

Versandkostenfrei für Bonuscardkunde

eBooks Online

Sofortiger Zugriff auf alle eBooks - per Download und Online-Lesen